Νέα καταστροφολογία ἐν ὄψει! Ἡ Ἀποκάλυψη, σύμφωνα μὲ τοὺς Βίκινγκς θὰ γίνει στὶς 22 Φεβρουαρίου 2014.

ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΕ νὰ κοπάσει ὁ σάλος γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ κόσμου τὸ 2012, ποὺ δὲν ἔγινε,νέο «σενάριο» καταστροφολογίας ἔρχεται καὶ πάλι στὸ προσκήνιο. «Αὐτὴ τὴ φορά ἀπὸ τοὺς Βίκινγκς. Ἡ Ἀποκάλυψη, σύμφωνα μὲ ....
τοὺς Βίκινγκς θὰ γίνει στὶς 22 Φεβρουαρίου 2014. Οἱ Βίκινγκς τὴν ὀνομάζουν Ἡμέρα τοῦ Ragnarok. Οἱ σκανδιναβικοὶ θρῦλοι ἀναφέρουν ὅτι αὐτὴ τὴ μέρα ὁ θεὸς Ὄντιν θὰ σκοτωθεῖ ἀπὸ τὸ γιγάντιο λύκο Φένριρ. Θὰ ἐπιβιώσουν μόνο δύο ἄνθρωποι, ἀπὸ τοὺς ὁποίους θὰ γεννηθεῖ ἕνας νέος πολιτισμός.

Στὴ Βρετανία, τὸ “Τέλος τοῦ Κόσμου” ἀξιοποιεῖται ἤδη
δραστήρια ἀπὸ ψυχαγωγικὲς καὶ ἐμπορικὲς ἑταιρεῖες. Στὴν πόλη τῆς Ὑόρκης, ἡ ὁποία ἔχει δεσμοὺς μὲ τὰ σκανδιναβικὰ ἔθνη, ἠχεῖ κάθε βράδυ τὸ κέρας, προειδοποιώντας γιὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Ragnarok» (Ἱστολ.Παραπολιτικά). Δὲν θὰ σταθοῦμε στὸ γεγονός, διότι θὰ διαψευ γοι «προφῆ τες», αὐτὸ εἶναι δεδομένο. Θὰ ἀναφέρουμε ὅμως ποιοὶ ἔχουν συμφέρον ἀπὸ τοιούτου εἴδους ψευδοπροφητεῖες, ποιῶν τὰ σχέδια προωθοῦνται μέσῳ τῆς καταστροφολογίας. Εἶναι ἔργο τῶν ἀποκρυφιστῶν τῆς «Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου», οἱ ὁποῖοι θέλουν, μὲ τὸν τρόπο αὐτό, νὰ μᾶς πείσουν ὅτι δῆθεν πραγματικοὶ κυβερνῆτες τοῦ κόσμου εἶναι οἱ ἀπόκρυφες δυνάμεις, καὶ ὄχι ὁ Θεὸς δημιουργός! Ὅτι τὰ πάντα ἐξαρτῶνται ἀπὸ τυφλὲς νομοτέλειες, οἱ ὁποῖες καθορίζονται ἀπὸ τὴν Μοῖ ρα καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ!

πηγή