Γηράσκω αεί διδασκόμενος

Είτε παντρευτείς , είτε δεν παντρευτείς, ότι και να κάνεις από τα δυο , 
θα μετανιώσεις...

Το σπουδαιότερο απόκτημα είναι οι ελεύθερες ώρες... 
{Σωκράτης}
Βίντεο:
Ούτε η γυναίκα χωρίς άντρα, ούτε η ελπίδα δίχως πόνο μπορεί να γεννήσει κάτι χρήσιμο.
{Σωκράτης}