Δ. Κολλάτος

Ο Κολλάτος μιλά για την υπογραφή Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για το Δίγλωσσο στην Θράκη.
Δείτε το Βίντεο....