Ο”Θεοσεβής”Σαμαράς και η Τροϊκα επαναφεραν το δουλεμπόριο…

Η συμφωνία της κυβέρνησης με την τρόικα προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες δεδομένου ότι ακόμη δεν έχει δημοσιευθεί το σχετικό κείμενο, χαμηλότερες αποδοχές ως κίνητρο για την πρόσληψη των μακροχρόνια ανέργων, με ....
προσαύξηση, λόγω των τριετιών, επί του μισθού, μειωμένη κατά 50%.

Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι ο άνεργος που θα προσληφθεί με τον κατώτατο μισθό και έχει ήδη δέκα χρόνια προϋπηρεσία, θα έχει προσαύξηση 87,9 ευρώ, αντί 175,8.

Για να ωφεληθούν όμως οι άνεργοι από τη ρύθμιση, πρέπει ο εργοδότης να αναγνωρίσει την προϋπηρεσία, κάτι που αρνούνται πολλοί εργοδότες από την αρχή της κρίσης. Η μείωση κατά 50% δεν αφορά στους εργατοτεχνίτες, που δικαιούνται μέχρι έξι τριετίες με προσαύξηση 5%.

Σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές με συμβιβαστική λύση έκλεισε το θέμα της μείωσης τους κατά 3,9% (2,9% για τους εργοδότες και 1% για τους εργαζόμενους) εφάπαξ από τον Ιούλιο. Αυτό σημαίνει ότι θα κοπούν οι εισφορές που κατευθύνονται υπέρ ΔΛΟΕΜ (οικογενειακά επιδόματα), Στράτευσης και ΛΑΕΚ, με αποτέλεσμα να καταργηθούν τα οικογενειακά και τα επιδόματα μητρότητας που χορηγεί ο ΟΑΕΔ.

Αλλαγές απαίτησε η Τρόικα και σε σχέση με τις απεργίες και τη λειτουργία των συνδικάτων. Έτσι, η προκήρυξη απεργίας, για να είναι νόμιμη, θα πρέπει να έχει εγκριθεί – ψηφιστεί από το 50%+1 των μελών του συνδικάτου. Παράλληλα, θα προβλέπεται μεγαλύτερος χρόνος προειδοποίησης, καθώς και συγκεκριμένα στάδια διαβουλεύσεων ανάμεσα στα σωματεία και τους εργοδότες.

Οι δανειστές ζήτησαν επίσης να καταργηθούν οι συνδικαλιστικές άδειες και να αλλάξει το καθεστώς πληρωμής των συνδικαλιστών. Συγκεκριμένα, προτείνουν ο μισθός των συνδικαλιστών να καταβάλλεται από το συνδικάτο και όχι από την επιχείρηση.

Επίσης, ζητούν περαιτέρω ελαστικοποίηση του καθεστώτος που διέπει την ενοικίαση και το δανεισμό εργαζομένων, νομιμοποιώντας τα «δουλεμπορικά» γραφεία και διαλύοντας τις ελάχιστες δικλείδες προστασίας των εργατικών δικαιωμάτων που έχουν απομείνει. Συγκεκριμένα, προτείνουν να υπογράφονται συμβάσεις δανεισμού εργαζομένων, που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες για 36 ή 48 μήνες, ενώ μέχρι σήμερα το καθεστώς επέτρεπε το δανεισμό μόνο για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών και για διάστημα 24 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι θα υπογράφονται ολοένα και περισσότερες ατομικές συμβάσεις για προσωρινή απασχόληση.

Τέλος παγώνει για έξι μήνες η επιταγή της Τρόικας για απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, ώστε να «δοκιμαστεί» πως θα λειτουργήσει στην πράξη η πρόταση του υπουργείου Εργασίας να αποφασίζει για τις απολύσεις το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ).

Αν προκύψουν δυσλειτουργίες, η Τρόικα θα επαναφέρει τον Οκτώβριο το θέμα, απαιτώντας οι απολύσεις να απελευθερωθούν με νόμο.

πηγή