Πρωτογενές πλεόνασμα συγκυβερνοταβέρνας (σπαρταριστό)!

Από τον Πόρτα – Πόρτα