Η συνταγή για το νέο σύστημα υγείας - ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΔΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ

Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε για τη λειτουργία του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας. Οι γιατροί, όπως και όλο το προσωπικό, καλούνται να βρίσκονται στις....

μονάδες μεθαύριο Πέμπτη. Το υπουργείο Υγείας εξέδωσε την εγκύκλιο για τον νέο φορέα, ο οποίος διαδέχεται τις δομές περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ. Σε πρώτη φάση τα πολυϊατρεία θα είναι ανοιχτά από τις 7.00 π.μ. έως τις 7.00 μ.μ.
Η συνταγή για το νέο σύστημα υγείας
Στις θέσεις τους πρέπει να βρίσκονται την Πέμπτη οι γιατροί και το προσωπικό των νέων μονάδων του Πρωτοβάθμιου Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ).
Το προσωπικό που δεν υπαγόταν διοικητικά σε κάποια από τις μονάδες του ΕΟΠΥΥ οφείλει να παρουσιαστεί -την ίδια μέρα- στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας του ΕΣΥ. Εως την Τετάρτη, θα έχει ολοκληρωθεί από τους διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) η έκδοση πράξης μετακίνησης του συνόλου του προσωπικού, το οποίο έχει υποβάλει αίτηση για παραμονή στο ΠΕΔΥ.
Τα παραπάνω αναφέρονται -μεταξύ άλλων- στην εγκύκλιο του υφυπουργού Υγείας κ. Αντώνη Μπέζα σχετικά με τον νέο φορέα, ο οποίος διαδέχεται τα πολυϊατρεία και τις λοιπές δομές περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ.
Το «Εθνος» παρουσιάζει το σύνολο της εγκυκλίου, η οποία περιλαμβάνει οδηγίες για το προσωπικό και τους ασφαλισμένους, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τις μονάδες.
• Λεπτομέρειες στην έντυπη έκδοση του «Εθνους»

πηγή