ΠΑΣΟΚ+ΜΕΓΑΡΟ+ΝΤΑΛΑΡΑΣ

Από τον Πόρτα – Πόρτα

O Νταλάρας επιστρέφει για τραγούδι στο Μέγαρο αφού το πληρωσαμε 230εκατ€ και δεν ....
μας ανήκει.

Επιταγές λαού στον Νταλάρα μέσω Μεγάρου.

Ποσά εχει ξεπλύνει αυτό το Μεγαρο;

Για ποσο ακόμη θα πληρώνουμε το ΠΑΣΟΚ ;

Νταλάρας. ο φίλος ΠΑΣΟΚ.

ΠΠ

πηγή