Ω γλυκύ μου έαρ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ - ΑΙ ΓΕΝΕΑΙ ΠΑΣΑΙ ΥΜΝΟΝ ΤΗ ΤΑΦΗ ΣΟΥ... Γ' ΣΤΑΣΙΣ ΕΓΚΩΜΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΗΧΟΣ ....

ΤΡΙΤΟΣ.

ΨΑΛΛΕΙ Ο ΑΡΧΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΑΡΧΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΙΣΟΚΡΑΤΩΝ