Γιατί ακούγονται παράξενοι θόρυβοι μπαμπάκο ;

....


πηγή