Ο Τσίπρας βάζει τα Τουρκικά στη Θράκη!! "κι εσείς κάθεστε και κοιμάστε.....έέέέέέ

Διαδώστε το
"Το δίγλωσσο επιβάλλεται στην πράξη, στην Ελληνική Θράκη. Ντροπή...."
Από το κανάλι του Δ. Κολλάτου....
πηγή

Σχόλια