Εύζωνες με την Ποντιακή φορεσιά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Μνήμης της ΠΟΕ τη Δευτέρα 19 Μαΐου 2014 στις 7:00 μ.μ. στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα θα πραγματοποιηθεί επίσημη αλλαγή της ....
Προεδρικής Φρουράς 
με ευζώνους να είναι ενδεδυμένοι τη φορεσιά του Πόντιου Αντάρτη.

πηγή