Πολιτικώς ορθό παπαγάλων εναντίων λογικής…Η μάχη να σε γ@μησουν με την διαστρέβλωση των εννοιων !

Πολιτικώς ορθό παπαγάλων εναντίων λογικής…Η μάχη να σε γ@μησουν με την....
διαστρέβλωση των εννοιών !πηγή

Σχόλια