Το διαχρονικό μήνυμα των Χριστουγέννων που δίνει την λύση.

Ο έχων δύο χιτώνας μεταδότω τω μη έχοντι, και ο έχων βρώματα ομοίως ποιείτω”

Αλλά και…


Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι· διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρῖμα. Φίδια, γεννήματα εχιδνών, πώς θα αποφύγετε την κρίση της γέεννας;

Και του χρόνου ελεύθεροι, σε μία ελεύθερη Ελλάδα, σε μία ελεύθερη ανθρωπότητα που θα έχει συντρίψει τους μισανθρώπους, τους αντικοινωνικούς, τους σφαγείς, τους “αντίχριστους”.

Καλή χρονιά. Για τους Δίκαιους και τους Γηγενείς της Ελλάδας και της Γης.

Διαδώστε το!

Αναρτήθηκε στης  26 Δεκεμβρίου 2013


πηγή