Μετά από 10 χρόνια οι Έλληνες θα ζήσουν success story!

Ανάπτυξη σε επίπεδο πολιτών μετά από την έλευση μίας 10ετίας προέβλεψε με ανάλυσή της η επιτροπή οικονομικών υποθέσεων της Κομισιόν , προβλέποντας πως σε 10 χρόνια από ...
σήμερα το κατα κεφαλήν ΑΕΠ θα βελτιωθεί κατά 15% ενώ η ανεργία θα μειωθεί τουλάχιστον κατά 10%.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση,  θα χρειαστεί η έλευση τουλάχιστον 5 ετώ νγια τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης λόγω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων , ωστόσο όταν αυτό συμβεί η προβολή των επιπτώσεων  θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και θα μειώσειτο κόστος εισόδου στις αγορές, θα αυξήσειτην απασχόληση και θα δώσει ώθηση στην έρευνα και την ανάπτυξη. Ολα αυτά εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν σε μία αύξηση του ΑΕΠ κατά 6% σε βάθος 5ετίας και κατά περίπου 15% (για την ακρίβεια 14,8%) έπειτα από 10 χρόνια.

Η Επιτροπή επισημαίνει πως από την αύξηση του ΑΕΠ θα προκύψουν περισσότερα φορολογικά έσοδα για το κράτος και λιγότερες μεταβιβαστικές πληρωμές, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί σημαντικά και το ισοζύγιο του προϋπολογισμού και να πραγματοποιηθεί επακόλουθη περικοπή της έκτακτης φορολογίας. Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι το όφελος για τον προϋπολογισμό θα μπορούσε να ξεπεράσει το 5% του ΑΕΠ μετά το πέρας μιας 10ετίας. Τα παραπάνω θετικά αποτελέσματα μπορούν, κατά την Επιτροπή, να συνδράμουν και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους.

Παράλληλα, η Κομισιόν εκτιμά πως με την προώθηση των μεταρρυθμίσεων θα ενισχυθεί τελικά και η απασχόληση,με την συνακόλουθη δραστική μείωση της ανεργίας. Ειδικότερα, στην έκθεσή της υποστηρίζει ότι από την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων η απασχόληση μπορεί να ενισχυθεί κατά 10% σε βάθος 10ετίας.


Αναρτήθηκε στης  11 Ιανουαρίου 2014

πηγή