Ο πόλεμος του Καρντίφ

Λέξεις χωρίς έννοια ..ουσία αδιάκοπη στο χρόνο ..

Πάλι ήρθες για λίγο... μιλώντας για μια ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ..

Δείχνοντας τόπο με ένα δάχτυλο που ...
κουνιόταν πέρα δώθε ...

..Να αγοράσουμε ποδήλατα ...την Παρασκευή ..

..όπως τότε που ήμασταν παιδιά στην επιθεώρηση της κατασκήνωσης ...

..Μόλις περάσει το καράβι από εκεί θα σταματήσουμε ... να τα αγοράσουμε ... είχαμε άγχος κάθε Παρασκευή στην κατασκήνωση ....... ....

...Γυρνάει ο τροχός της τύχης στο πεδίο ... και ο ξυλουργός χαράσσει μια νέα ζωγραφιά ...

Στον ΒΟΛΟ μου είπες θα είμαστε αν ξαναγίνουμε παιδιά ....εκεί πρέπει να κοιτάζουν τα παιδιά ...

... Και μια φωνή άλλη όχι εσύ ...Μου ψιθύρισε ...Ο πόλεμος του Καρντιφ ....

..τότε μου έλεγες ας δουλέψουμε μαζί ..να προστατέψουμε την ζωγραφιά ... στο Βόλο ας κουνάνε τα παιδιά ...και εμείς να πολεμάμε στην Καρντιφ !!

..Ένα πεδίο ήταν και αυτό ... πέρασε μέσα σε ένα καθρέφτη παιδικό .... θα είμαστε και εμείς εκεί...κάνοντας αυτό που μπορεί να κάνει μόνο ένα παιδί.!

Stranger ...πηγή