Τα δικά μας σκουπίδια, δυο φορές... σκουπίδια

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ετοιμάζει «καμπάνα» εις βάρος της Ελλάδας, με επιβολή εφάπαξ προστίμου ύψους 28 εκατ. ευρώ και ...
δεκαπλασιασμό του ημερήσιου προστίμου σε ύψος 71.193 ευρώ
Διπλός λογαριασμός έρχεται στους οικονομικά εξασθενημένους Ελληνες πολίτες, εξαιτίας της διαχρονικής κακοδιαχείρισης των σκουπιδιών, ενώ συνεχίζεται το σίριαλ της μετάθεσης ευθυνών μεταξύ κεντρικής διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για τις μεγάλες καθυστερήσεις εφαρμογής του σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων και το άγος των παράνομων χωματερών.

Συγκεκριμένα, από την αρχή του 2014 καθιερώνεται νέο τέλος για τα σκουπίδια, το λεγόμενο «τέλος ταφής απορριμμάτων», που υπολογίζεται ότι θα ανέρχεται από 50 έως 100 ευρώ το χρόνο για κάθε νοικοκυριό και θα πληρώσουν οι πολίτες, μέσω των δημοτικών τελών. Το ειδικό τέλος ταφής θα εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η δικαστική διαδικασία και το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ετοιμάζει «καμπάνα» εις βάρος της Ελλάδας, με επιβολή εφάπαξ προστίμου ύψους 28 εκατ. ευρώ και δεκαπλασιασμό του ημερήσιου προστίμου σε ύψος 71.193 ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης εφαρμογής της απόφασης του 2005, που καταδίκασε τη χώρα μας για τις παράνομες χωματερές. Το πρόστιμο θα πληρωθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό ή στην καλύτερη περίπτωση, έπειτα από διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες, θα περικοπεί από κοινοτικές χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση θα επιβαρύνει αμέσως ή εμμέσως τους φορολογούμενους πολίτες.

«Θα εφαρμοστεί όταν θα βγει η σχετική κοινή υπουργική απόφαση» απάντησε χθες σε δημοσιογράφους ανώτατη πηγή του ΥΠΕΚΑ, σε ερωτήσεις για το τέλος ταφής απορριμμάτων, που είναι ήδη νομοθετημένο και θα επιβαρύνει τους δήμους της χώρας και κατ' επέκτασιν τους πολίτες επιπλέον με συνολικά 160 εκατομμύρια ευρώ το 2014, στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Το ΥΠΕΚΑ φαίνεται να αντιμετωπίζει την ενεργοποίηση του νέου τέλους ως μέσον πίεσης προς τους δήμους, συνδέοντας την εφαρμογή του με τις ανοιχτές υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις παράνομες χωματερές, όπως επίσης με τις τοπικές αντιδράσεις απέναντι στην προώθηση των νέων διαγωνισμών ύψους 2 δισ. ευρώ στις 13 περιφέρειες της χώρας για τη διαχείριση και εκμετάλλευση των απορριμμάτων από ιδιώτες, με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ.

Από το ΥΠΕΚΑ πάντως αναφέρουν ότι η κεντρική διοίκηση έχει εξασφαλίσει θεσμικές και οικονομικές προϋποθέσεις για τη διαχείριση των σκουπιδιών, αποδίδοντας ευθύνες για τα προβλήματα και τις εμπλοκές του σχεδιασμού στην Αυτοδιοίκηση και σε τοπικές αντιδράσεις. Επίσης αναφέρεται ότι με το επιχείρημα πως υπάρχουν ανοιχτές πληγές αλλά έχει γίνει πρόοδος στο συγκεκριμένο τομέα, η Ελλάδα θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει τις νέες «ευρωκαμπάνες» και να αποφύγει τα πρόστιμα.

Το νέο ειδικό τέλος ταφής για τα μη επεξεργασμένα απόβλητα, τα οποία οδηγούνται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής, είναι ήδη θεσμοθετημένο. Προβλέπεται στο άρθρο 43 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24, Α'), με τον οποίο γίνεται η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών». Με τη συγκεκριμένη Οδηγία θεσπίζονται μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, περιορίζοντας το συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των πόρων και βελτιώνοντας την αποδοτικότητά της.

Στο σχετικό άρθρο του νόμου, με τίτλο «ειδικό τέλος ταφής», αναφέρεται ότι «σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που διαθέτουν Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) με απόβλητα όπως βιοαποδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων εστίασης, ανάμικτα δημοτικά απόβλητα, απόβλητα από αγορές, μπάζα χωρίς επικίνδυνα υλικά κ.λπ., απόβλητα δηλαδή που οδηγούνται προς ταφή χωρίς να έχουν προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας, όπως για παράδειγμα ανακύκλωση, ανάκτηση κ.λπ., επιβαρύνονται από 1ης Ιανουαρίου 2014 με τριάντα πέντε ευρώ (35 ευρώ) ανά τόνο διατιθεμένων αποβλήτων, ποσόν που αυξάνεται ετησίως κατά 5 ευρώ ανά τόνο έως του ποσού των 60 ευρώ ανά τόνο. Δεν επιβαρύνονται με το ειδικό τέλος ταφής τα υπολείμματα επεξεργασίας που διατίθενται σε ΧΥΤ. Το ειδικό τέλος ταφής των αποβλήτων κατατίθεται στο Πράσινο Ταμείο του νόμου 3889/2010 (Α' 182) και διατίθεται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων».

75 εκατ. θα μας στοιχίσει μόνο η Αττική


Αρμόδιοι παράγοντες αναφέρουν προς την «Ε» ότι το τέλος θα είναι γενικής εφαρμογής, σε όλη τη χώρα, πλην ίσως ελαχίστων περιπτώσεων, καθώς δεν υπάρχει προοπτική περαίωσης των νέων εγκαταστάσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στις περιφέρειες της χώρας νωρίτερα από μία τριετία. Οι νέες χρεώσεις θα γίνονται με βάση τον όγκο των απορριμμάτων. Στην Αττική, αναφέρει χαρακτηριστικά αρμόδια πηγή, παράγονται ετησίως περί τους 2,4 εκατ. τόνους απορριμμάτων, από τα οποία γίνεται επεξεργασία στο εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης των Ανω Λιοσίων για μόλις 400.000 τόνους απορριμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι με την επιβολή του νέου τέλους των 35 ευρώ ανά τόνο για 2 εκατομμύρια τόνους σκουπιδιών για τα οποία δεν γίνεται η προβλεπόμενη επεξεργασία, θα επιβληθεί πρόσθετο κόστος ύψους περίπου 75 εκατ. ευρώ, το οποίο μέσω των δήμων θα κληθούν να πληρώσουν οι πολίτες.

Αναρτήθηκε στης  8 Ιανουαρίου 2014


πηγή