Ο Βενιζέλος και η Ελλάδα δεν απουσιάζει απ' την Ουκρανία;

Αλήθεια ο Βενιζέλος σαν υπουργός εξωτερικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εφ' όσον η Ελλάδα είναι προεδρεύων χώρα της Ε.Ε. δεν ...

θα έπρεπε να βρίσκετε στην Ουκρανία για ειρηνικές διαπραγματεύσεις και όχι στα Σκόπια όπου σύμφωνα με πληροφορίες δεν τα πήγε και τόσο καλά...