ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΑΚΟΜΑ;

Το δικαιούχο κράτος μέλος η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΧΣ παραιτούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή .....
μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την σύμβαση Τροποποίησης συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κάθε δικαιώματος ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή 'αλλης διάταξης κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρους των περιουσακών τους στοιχείων στο μέτρο που τα ανωτέρω δεν απαγορεύονται από αναγκαστικό νόμο.
5 χρονια αποκαλύπτουμε, αντιστεκόμαστε, προλαβαίνουμε καθε τους κίνηση. Αλλά εσύ Έλληνα, παλι με Mega θα κοιμηθείς. 

ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΣ;

Δε μεταδιδω άλλοοο…

ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ

πηγή