"Για αγάπη, επίγνωση και επιτυχία. Συστημική αναπαράσταση"