Προς μελέτη ...

Για δείτε το..... μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα, μπορεί όμως και να σημαίνει πολλά!!!!

πηγή