ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΔΩ;;;

Ωραία σύμβολα έχετε ..

Να τα χαίρεστε...

Τι δουλειά έχουν τα τρία ....
6άρια στην ιστοσελίδα του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) ;

πηγή