Μας φακελώνει και ο ΕΟΠΥΥ

Τον… Μεγάλο Αδελφό ενεργοποιεί ο ΕΟΠΥΥ για να ελέγχει την ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων του, όταν αυτοί νοσηλεύονται σε δομές κλειστής περίθαλψης όπως δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, κέντρα αποθεραπείας και....
αποκατάστασης κα. Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός στους παρόχους υγείας, η ασφαλιστική ικανότητα των νοσηλευομένων θα ελέγχεται πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται κατά την αναγγελία του εξιτηρίου και θα καλύπτει το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου. Σε περιπτώσεις διαφορών, θα πρέπει ο πάροχος υγείας του ΕΟΠΥΥ, εν προκειμένω η κλινική ή το νοσοκομείο, να ενημερώνει ηλεκτρονικά το σύστημα αναγγελίας εισιτηρίων – εξιτηρίων – διακομιδών του ΕΟΠΥΥ για το αποτέλεσμα της ασφαλιστικής ικανότητας, βάσει του ελέγχου που έχει πραγματοποιήσει στα φυσικά παραστατικά, πχ βιβλιάριο υγείας. Η διαδικτυακή εφαρμογή αναγγελίας ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ είναι διαθέσιμη από τις 19 Ιουνίου, ενώ η νέα έκδοση του web service θα είναι διαθέσιμη από τις 7 Ιουλίου.

πηγή