Καλό ταξίδι Βαγγέλη στη γειτωνιά των Αγγέλων

Όταν ένα παιδί πεθαίνει, σταματάνε ταυτόχρονα μαζί του οι καρδιές της ΜΑΝΑΣ και του ΠΑΤΕΡΑ, πιο πολύ της ΜΑΝΑΣ.
Σήμερα πενθεί ....
όλη η Ελλάδα, όλη η κοινωνία.
Υπεύθυνη για την κατάσταση αυτή ήμαστε όλοι μας.
Ήμαστε για την κοινωνία που έχουμε χτίσει, που συντηρούμε και που δεν κάνουμε κάτι ν' αλλάξει και καθημερινά πεθαίνουν βιολογικά και ψυχικά χιλιάδες συνάνθρωποι μας.
Δυστυχώς πολλά τα περιστατικά, τα βλέπουμε συνεχώς δίπλα μας, μπροστά μας κι εμείς δεν κάνουμε κάτι να το αλλάξουμε.
Καλό ταξίδι Βαγγέλη στη γειτωνιά των Αγγέλων...........