Ο Οχετός by Σταύρο Θεοδωράκη.....

Ο Δείκτης Νοημοσύνης των Ψηφοφόρων...........
Ο Δείκτης Νοημοσύνης των Συμφερόντων........
Ο Οχετός με τον Θεοδωράκη Επικεφαλή του Κομματικού Συνδιασμού...
Μέλος του Κοινοβουλίου Ξανά Χτυπά.........
Σιγά Σιγά Μπροστά στον Σκεφτόμενο Λαό Αποκαλύπτεται....... Θεωρώ να "Πληρωθήται" με το Αντίστοιχο Νόμισμα στις Επικείμενες Εκλογές Όπως σας Αξίζει........
Μου, Μας Δημιουργείται Ναυτία και Εμετό.....