''Μάθημα Υγείας''.....

Αποδέχομαι τη διαφορετικότητά μου χωρίς αίσθημα κατωτερότητας ή ανωτερότητας, για να είμαι ευτυχής, χαρούμενος και δημιουργικός..!
Η οπτική γωνία με.....
την οποία βλέπουμε και ερμηνεύουμε τη συμπεριφορά μας και τη συμπεριφορά των συνανθρώπων μας διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς οδηγεί πολλούς ανθρώπους στο να χρησιμοποιούν τις ταμπέλες του "περίεργου", του “άρρωστου”, του “προβληματικού” ή ακόμα χειρότερα, του "καταθληπτικού" κ.ά. Αυτές τις ταμπέλες, μακροπρόθεσμα, τις υιοθετεί το άτομο που τις φοράει οδηγώντας το συχνά σε προβληματικές εσωτερικεύσεις που λειτουργούν ανασταλτικά στη πορεία της ζωής του.
Πολλές φορές μάλιστα, μια "κανονική" ή "ανώτερη" ή "ηρωική" κοινωνική συμπεριφορά ενός ατόμου κρύβει πίσω της πολλές ψυχικές διαταραχές που "ενοχλούν" και εμποδίζουν την υγεία του και εσωτερική του ηρεμία.
Η παιδεία, οι αντιλήψεις και το πνευματικό επίπεδο της κοινωνίας καθώς και η επιστημονική πρόοδος σε θέματα ψυχικής υγείας της κάθε χώρας ασφαλώς διαδραματίζει βαρυσήμαντο ρόλο στην υιοθέτηση τέτοιων απόψεων. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι, σε βιοχημικό επίπεδο, οι ψυχικές διαταραχές σχετίζονται με τις ικανότητες του μυαλού μας να δημιουργήσει, να πρωτοπορήσει, να αναπτύξει μια ιδέα, να συνθέσει κάτι νέο (όποιος ενδιαφέρεται να αναζητήσει τον όρο neuronal calcium sensor-1 protein).
Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι πρέπει να αποδεχτούμε τις ψυχικές διαταραχές είτε ως "απόδειξη" ή "επιβεβαίωση" ευφυίας, είτε ως "πρόβλημα" ή "αναπόφευκτο κακό" της ευφυίας. Και το ένα και το άλλο, οδηγεί το άτομο σε καταστάσεις μη λειτουργικές και υγιής για τη ζωή του και των συνανθρώπων του, με αποτέλεσμα την ασθένεια του ίδιου του ατόμου και των αγαπημένων του.
Η ανάγκη έκφρασης του ιδιαίτερου ψυχισμού του κάθε ανθρώπου, αλλά και η προσπάθεια απόδρασης από την "στενή" πραγματικότητα που του δίνεται, είναι που τον ωθούν στην ενασχόλησή με το αντικείμενο που επιλέγει με πάθος και αγάπη. Ο βαθμός επιτυχίας του εξαρτάται από το βαθμό αποδοχής από τον ίδιο και τους άλλους της ιδιαίτερης προσωπικότητάς του. Στόχος του κάθε ανθρώπου πρέπει να είναι η προσωπική του εσωτερική γαλήνη που θα φέρει την έκφραση της προσωπικότητάς του στη ζωή και στο αντικείμενο που θα επιλέξει με τρόπο απελευθερωτικό, δημιουργικό, εποικοδομητικό για τον ίδιο και για το περιβάλλον του.
Και στόχου όλων μας απέναντι στα νέα παιδιά πρέπει να είναι η διαδοχή αυτής της συμπεριφοράς με τη δική μας προσωπική συμπεριφορά.