Δείτε τι συμβαίνει στην Ειδομένη και απαγόρευσαν στα κανάλια να τα δείχνουν!

Δείτε τι συμβαίνει στην Ειδομένη και απαγόρευσαν στα κανάλια να τα δείχνουν!

Το βίντεο είναι από....
Ιρλανδική ιστοσελίδα, καθότι στην Ελλάδα αυτές τις σκηνές δεν τις δείχνουν τα Ελληνικά κανάλια. Χάος και αναρχία! Η αλήθεια όμως δεν κρύβεται..

Δείτε εδώ

πηγή