Δουλέμποροι καὶ ΜΜΕ βαπτίζουν πρόσφυγες ὅ,τι τοὺς βολεύει!!!

Συγκυβερνήσεις καὶ ἰδιοκτῆτες ΜΜΕ εἶναι οἱ πραγματικοὶ δουλέμποροι καὶ διαστρεβλώνουν συνειδητὰ τὸ διεθνὲς δίκαιον.

 Ἀπάντησις στὴν προκλητικὴ πλαστογραφία καὶ παραπληροφόρηση τῆς....
νεοναζιστικῆς ἐξουσίας, μέσῳ τῶν ἐντεταλμένων τραμπούκων της.

Περὶ τοῦ Διεθνοῦς Νομικοῦ Καθεστῶτος τῶν προσφύγων.

Ὁλόκληρα τὰ κείμενα, δίχως πλαστογραφίες, χωρὶς καθολικὲς περιοκοπές!!!
πηγή