Η Πόλις εάλω....

Έχουν περάσει 565 χρόνια από εκείνη την αποφράδα 29ης Μαΐου 1453. Την ημέρα που ακούστηκε το "Εάλω η Πόλις" και η....
Βασιλεύουσα, η ''Πόλη των Αγίων'', η ''Θεοσκέπαστη'', η ''Πόλη του Ελληνισμού και της Χριστιανοσύνης'' έπεσε στα χέρια των Οθωμανών.
Ημερομηνία με θρήνο και οδυρμό. Η άλωση της Πόλης κατέλαβε στη συνείδηση όλως των Ελλήνων την πιο κεντρική θέση σαν η μεγαλύτερη εθνική απώλεια....